س سادات طراح

ایران تهران

    در مورد من

    اينجانب س سادات داراي ديپلم گرافیک ، کاردانی گرافيک و کارشناسی حرفه ای گرافیک . . .

  • مهارت ها: photoshop, illustrator, indesign, coreldraw,